Skilling.
Førfililatali Breve efter skillings tiden Postkortsamlingen Forsiden

Holbæks stempelhistorie starter i1845 ligesom for andre byer. Men for de fleste byers vedkommende er det ganske få breve som kendes før frimærketiden. Holbæk er ingen undtagelse.
Ved indførelsen af frimærker, som var et led i overgangen til enhedsporto for brevforsendelser pr. 1. april 1851.Udsendte man annulerings stempler, så frimærkerne ikke kunne bruges igen.

           

 

Brev med 1½ rings stempel Holbek med håndskrevet dato. Før frimærketiden.

 Til England 1850

            

4 Skilling 1858  brun

Brev med bystempel  "Holbek"  17 april 1863.

Meget sjældent på brev

                      

                       Anvendt. 1862-1865

Brev 8 sk. med nummerstempel 28

Samt Holbæk lapidar IIa-1

Til Næstved 1878

                  

                  Anvendt. 1868-1875

             

    Anvendt  ca. 1 måned i 1853.

 2. Breve med kartestemplet

 Dateret  15/2  og 5/3

Der findes et brev sendt fra Løvenborg med en senere dato.

 

Anvendt fra oktober 1852

NUM 28-1 anvendt indtil sommeren 1867

NUM 28-2 anvendt  aug. 1867 - 1880

NUM 28-3 anvendt  indtil  april  1884

                
Anvendt fra oktober 1852

4.RBS Thiele II

4RBS. 1.a Thiele I

 
NUM 28-1 anvendt indtil  sommeren 1867

NUM-28-1

NUM-28-1

 
 Hagested "Holbek 12.9.1853 ANT III"

 -Ousted-Kt. Fattgvæsens Sag -"6" rødkrit