Hit Counter

Postkort samlingen fra Holbæk Amt.

                                             
Gadefortegnelse. Husnummer.

 Ahlgade.

  1-31

 Ahlgade.

 2-32

 Ahlgade.

Butik

Amtmandsvej.

Bagstræde.

Borchsvej.

 

Bysøplads.

 

Dampmøllevej.

Godthaabsvej.

 

Jernbanevej.

Jul.

Kirkestræde.

 

Ladegården.

Langtved.

Munkholmvej.

 

Rolighedsstræde.

 

Skolegade.

Skolerne.

Slagteriet.

Slagterivej.

Smedelundsgade.

1-21

Smedelundsgade.

2-22

Smithsvej.

 

Strandmøllevej.

Strandparken.
  Tidemandsvej.

Vestergade.

Villakvarteret
   
   
   
   
   

Holbæk Centrum.

Forsiden posthistorieForlag Omegnen  
       
       
       

Bykort.

Oversigtskort

Oversigten

 
 
Gadefortegnelse. Husnummer.

 Ahlgade.

  33-43

 Ahlgade.

 34-44

 Ahlgade.

Butik

Bakkekammen.

Begivenheder.

Borgmester Ne. Hansensvej.

Bysøstræde.

 

Eriksholm.

Fotokort.

Havnen.

 
Kalundborgvej. Villakvarteret.

Klosterstræde.

 

Lindevej.

Lokalhistorie.

Nygade.

Orø.

Rosen.

 

Slotsvej.

 
Smedelundsgade.

23-43

Smedelundsgade.

24-44

Sofievej.

Stationen.

Studiestræde.

Sygehuset.
   
   

Østerstræde.

 
   
   
   
   
   

 

Gadefortegnelse. Husnummer.

 Ahlgade.

  45-55

 Ahlgade.

 36-56

 Ahlgade.

Butik

Blegstræde.

 

Brogade.

 
Chr.Hansensvej.

Fuglsvej.

Gasværksvej.

Havnevej.

Hilsen Kort

Kasernen.

Kasernevej.

Labæk.

 

Marievej.

Markedsgade.

Platanvej.

Posthuset.

Roskildevej.

Samsø.

   
Smedelundsgade.

45-59

Smedelundsgade.

46-60

Stenhusvej.

 
   

Tveje Merløse.

Udsigter.
   

Østre Havnevej.

 
   
   
   
   
   

 

Gadefortegnelse. Husnummer.

 Ahlgade.

  57-63

 Ahlgade.

 58-74

 Ahlgade.

Butik

 Blindestræde.

 
Brolæggerstræde.

Bykort.

Christiansmindevej.

Gl. Ringstedvej.  

Jernbaneplads.

 

Kastanievej.

Kirken.

Labæks Huse.  

Markedspladsen.

 

Reklamekort.

Ringstedvej.

Seidelinsvej.

Skibe.

   

Smedelunds Husene.

Smedelunds Husene.

Strandgade.

 

Søminestationen.

Valdemar Sejrsvej.

   

Østre Skolegade.